ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai


ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai
เนื่องในงานครบรอบ 60 ปีเทคโนตะโกราย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การถ่ายภาพและเล่าเรื่องราวของสถาบันอันภาคภูมิใจของทุกคน ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิวทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม ผู้คนหรือสถานที่ประทับใจและภาพกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น   ซึ่งช่างภาพจะต้องสะท้อนภาพความงดงาม และมุมมองคุณค่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดยผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการนี้จะได้รับ

โล่เกียรติยศจาก "ศ.(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน" 

พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงาน

มูลค่า 21,500 บาท 

ผู้ชนะการประกวดจะได้จัดแสดงผลงานในงาน
ราตรีคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย 
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดการประกวด
ใบสมัคร

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-10-24 17:03:02
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2