ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดช่วงเวลาเรียน ของ นศท. ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2560


กำหนดช่วงเวลาเรียน ภาคที่ตั้ง? ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ มทส.
 ทุุกชั้นปีของ มทร.อีสาน เรียนที่ศูนย์ มทส.
 ชั้นปีที่ 3 วันที่ 13-24 พย.60 12 วันทำการ ค่าใช้จ่าย 1,700 บาท (จ่ายวันที่ 13 ก่อนออกเดินทาง ณ ตึกกองพัฒนานักศึกษา จ่ายกับพี่ทราย)

 ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 15-24 พย.60 10 วันทำการ ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท (จ่ายวันที่ 15 ก่อนออกเดินทาง ณ ตึกกองพัฒนานักศึกษา จ่ายกับพี่ทราย)
     มีรถไปส่ง เวลา 09.00 น. หน้าตึกกองพัฒนานักศึกษา และรับกลับพร้อมกันทุกชั้นปี
หมายเหตุ ตัดผมตามระเบียบ ให้เรียบร้อยก่อนมารายงานตัว
           ชุดแบบใหม่ทั้งหมด
 ผกท.สุรเชษฐ์? ซ้อนกลิ่น

โดย นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น ,สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ surachade@rmuti.ac.th วันที่ลงประกาศ 2017-10-17 14:39:08