ข่าวประกวดราคา » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน 

โดย นิภาดา ซึมกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2017-10-11 15:18:23
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1