ข่าวประกวดราคา » ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559


          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีกำหนดจัดพิธีซ้อมย่อยและถ่ายรูปหมู่ในระหว่างวันที่  11 -12 พฤศจิกายน 2560  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา   

        จึงขอเชิญผู้สนใจเสนอราคาเพื่อจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ดังกล่าว    เปิดยืนซองเสนอราคา ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2560 ณ  แผนกงานพัฒนาธุรกิจและจัดหารายได้  สำนักงานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 16.30 น.   ดังรายละเอียดแนบ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2017-10-11 13:44:28
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1