ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดการลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560


กำหนดการลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ผ่านระบบบริการการศึกษา  ESS  https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/

โดย นางสาวฐาณิญา ทองประสาร ,งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ลงประกาศ 2017-09-25 10:21:59
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1