ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560


กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกชั้นปี 

และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกดาวน์โหลด

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-09-11 09:20:19
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1