ข่าวประกวดราคา » ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ จำนวน ๑


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ จำนวน ๑ งาน

โดย ชนิดาภา ขันตี ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2017-08-30 19:33:45
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1