ข่าวบริการนักศึกษา » ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว แยกเป็นคณะ/หลักสูตร


ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว แยกเป็นคณะ/หลักสูตร ?(กำหนดการตามไฟล์แนบ)

โดย นางสาวฐาณิญา ทองประสาร ,งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ลงประกาศ 2017-08-29 14:05:30
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1