ราคากลาง » โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่สากล จำนวน ๑ งานโดยวิธีพิเศษ


โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่สากล จำนวน ๑ งานโดยวิธีพิเศษ

โดย นายพงศ์พล ภูจ่าพล ,กองคลัง งานพัสดุ วันที่ลงประกาศ 2017-08-29 11:31:33
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1