ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา


ดังเอกสารแนบ

โดย นางสาวนินณา ชูเชิด ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2017-08-09 11:27:39
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2