ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องตะโกราย ๑ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คลิกกำหนดการ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-08-08 14:23:18
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1