ข่าวประกวดราคา » ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาร้านค้า ณ บริเวณโรงอาหารหอพักนักศึกษา จำนวน 14 ร้าน


          ตามที่มีประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่ดำเนินการร้านค้า ณ บริเวณโรงอาหารหอพักนักศึกษา จำนวน 14 ร้าน  บัดนี้ได้มีผู้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดและมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด   จึงขอประกาศรายชื่อ ดังเอกสารแนบท้าย

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2017-08-08 13:27:44
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1