ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560)


ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560)
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รอบ 1-3 (คลิก !!!)
2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รอบ 1-3  (คลิก !!!)                                                         
3. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม รอบ 1-3  (คลิก !!!
4. คณะบริหารธุรกิจ รอบ 1-3  (คลิก !!!
5. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ รอบ 1-3 (คลิก !!!
 หมายเหตุ
ข้อที่ 1 ตัวอย่างการดูเลขห้องพัก
ชั้น 2-7 เป็นห้องพัดลม ตัวอย่าง เช่น 1534/2  หมายถึง 1 = หอหญิง , 5 = ชั้นที่5 , 34 = ห้องที่ 34 , /2 = เตียงที่ 2
                   ชั้น 8 เป็นห้องปรับอากาศ ตัวอย่าง  เช่น 2836/1 หมายถึง 2 = หอชาย , 8 = ชั้นที่8, 36 = ห้องที่ 36 , /1 = เตียงที่ 1
ข้อที่ 2 สถานะต่างๆของนักศึกษา
กรณีที่ 1 นักศึกษาที่ได้ห้องพักแล้ว ให้ดำเนินการรายงานตัวเข้าหอพักภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
         *นักศึกษาที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะถือว่าเป็นนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์*
กรณีที่ 2 แบ่งกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1  ติดต่อหอพัก , ยืนยันสิทธิ์ และอนุมัติคำร้อง  ที่ติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ห้องพัก ให้นักศึกษานำใบแจ้งชำระเงินมาติดต่อหอพักได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560 เพื่อนำค่าหอพักออกจากระบบ ESS ของนักศึกษา
    กลุ่มที่ 2  รอพิจารณา  ให้ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมตามที่กรรมการแจ้งให้ทราบได้ใน   วันที่ 30 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม 2560 โดยนักศึกษายังไม่ต้องดำเนินการชำระเงิน แต่ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งชำระเงินไว้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
**นักศึกษาที่ได้ชำระค่าหอพักแต่มิได้รับห้องพักให้ติดต่อทำเรื่องรับเงินคืนได้ที่หอพักนักศึกษา**
 ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา 044-233000 ต่อ 6100

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-06-23 15:50:20