ราคากลาง » ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน ๑๒๘,๓๐๐ บาท


ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน ๑๒๘,๓๐๐ บาท

โดย กัลยา โฉมพลกรัง ,พัสดุ ฝ่ายพัสดุและออกแบบ กองกลาง วันที่ลงประกาศ 2017-06-16 09:36:51
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1