ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คลิก !!!)
2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (คลิก !!!)
3. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (คลิก !!!)
4. คณะบริหารธุรกิจ (คลิก !!!)
5. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (คลิก !!!)

 หมายเหตุ
ข้อที่ 1 ตัวอย่างการดูเลขห้องพัก
ชั้น 2-7 เป็นห้องพัดลม ตัวอย่าง เช่น 1534/2 ?หมายถึง 1 = หอหญิง , 5 = ชั้นที่5 , 34 = ห้องที่ 34 , /2 = เตียงที่ 2
        ชั้น 8 เป็นห้องปรับอากาศ ตัวอย่าง ?เช่น 2836/1 หมายถึง 2 = หอชาย , 8 = ชั้นที่8, 36 = ห้องที่ 36 , /1 = เตียงที่ 1
ข้อที่ 2 สถานะต่างๆของนักศึกษา
กรณีที่ 1 นักศึกษาที่ได้ห้องพักแล้ว ให้ชำระเงิน จำนวน 8,100 บาท
(แบ่งเป็นค่าหอพัก 6,900 บาท ค่าประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย 1,000 บาทและค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท)
 ผ่านธนาคารกรุงไทย(สาขามทร.อีสาน) ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สามารถรายงานตัวตามกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก
 *นักศึกษาที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะถือว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์*
กรณีที่ 2 แบ่งกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1  **ติดต่อหอพัก** และ **ยืนยันสิทธิ์**   ให้ติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ 15-16   มิถุนายน 2560 เวลา 08.30  -14.00 น. โดยให้นักศึกษานำใบแจ้งชำระเงินมาพร้อมด้วย
กลุ่มที่ 2  **รอพิจารณา** ให้ตรวจสอบผลการพิจารณา และวิธีการดำเนินการต่างๆ วันที่ 22  มิถุนายน 2560  ผ่านแฟนเพจ   หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน โดยนักศึกษายังไม่ต้องดำเนินการชำระเงิน แต่ให้นักศึกษาเก็บ   ใบแจ้งชำระเงินไว้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-06-14 14:51:45