ข่าวบริการนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


แจ้งนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ารับการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 - 16.00 น.

ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

**ดาวน์โหลด กำหนดการ

**ดาวน์โหลดข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549

**ดาวน์โหลด ตัวอย่างการแต่งกาย

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-06-13 11:50:05
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3