ข่าวประกวดราคา » ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โดย ศุภจิรา เจริญทนัง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2016-10-03 09:17:14
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2