ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)รายเก่า....


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รายเก่าไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษา 56-59)
ระดับปริญญาตรี และปวส.ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

ดาวน์โหลดรายชื่อระดับปริญญาตรี
ดาวน์โหลดรายชื่อระดับ ปวส

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-06-08 14:30:21
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2