ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1


ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คลิก !!!)
2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (คลิก !!!)                                                         
3. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (คลิก !!!
4. คณะบริหารธุรกิจ (คลิก !!!
5. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (คลิก !!!
 หมายเหตุ
ข้อที่ 1 ตัวอย่างการดูเลขห้องพัก
ชั้น 2-7 เป็นห้องพัดลม ตัวอย่าง เช่น 1534/2  หมายถึง 1 = หอหญิง , 5 = ชั้นที่5 , 34 = ห้องที่ 34 , /2 = เตียงที่ 2
                   ชั้น 8 เป็นห้องปรับอากาศ ตัวอย่าง  เช่น 2836/1 หมายถึง 2 = หอชาย , 8 = ชั้นที่8, 36 = ห้องที่ 36 , /1 = เตียงที่ 1
ข้อที่ 2 สถานะต่างๆของนักศึกษา
กรณีที่ 1 นักศึกษาที่ได้ห้องพักแล้ว ให้ชำระเงิน จำนวน 8,100 บาท
(แบ่งเป็นค่าหอพัก 6,900 บาท ค่าประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย 1,000 บาท  และค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท)
            ผ่านธนาคารไทย/ธนาคารกรุงศรีฯ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
         *นักศึกษาที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะถือว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์*
กรณีที่ 2 แบ่งกลุ่มดังนี้ ติดต่อหอพัก,ยืนยันสิทธิ์ ,อนุมัติคำร้อง และรอพิจารณา  (ไม่ต้องชำระเงิน)
กลุ่มที่ 1  ติดต่อหอพัก และ ยืนยันสิทธิ์   ให้ติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ 7-8   มิถุนายน 2560 เวลา 08.30  -16.30 น. โดยให้นักศึกษานำใบแจ้งชำระเงินมาพร้อมด้วย
กลุ่มที่ 2  ที่มีสถานะว่า อนุมัติคำร้อง ขอให้นักศึกษาติดต่อที่อาคาร 35 ชั้น 2 ห้อง 35-200-1 และนำใบเสร็จรับชำระเงินมาพร้อม โดยแบ่งการติดต่อดังนี้ 
      วันที่ 7  มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.  นักศึกษาคณะบริหารธุกิจ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และ คณะศิลปกรรมฯ 
      วันที่ 8  มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และวิทยาลัยฯ
  กลุ่มที่ 3  รอพิจารณา  ให้ตรวจสอบผลการพิจารณา และวิธีการดำเนินการต่างๆ วันที่ 22  มิถุนายน 2560  ผ่านแฟนเพจ   หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน โดยนักศึกษายังม่ต้องดำเนินการชำระเงิน แต่ให้นักศึกษาเก็บ   ใบแจ้งชำระเงินไว้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-06-06 13:12:32