ข่าวการศึกษา » ข่าวการศึกษา ? ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 5) สำหรับผู้สมัครในวันที่ 1 - 18 เมษายน 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา  2560 (ฉบับที่ 5)

(สอบสัมภาษณวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ที่ผ่านมา)


 คลิกดูรายละเอียดประกาศ โปรดคลิกที่นี่

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2017-05-08 16:06:18