ข่าวบริการศิษย์เก่า » ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและรับสมัครพนักงานของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2017-04-04 15:27:13
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2