ข่าวบริการศิษย์เก่า » ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2017-03-06 13:23:39
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2