ข่าวบริการศิษย์เก่า » ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานสุโขทัย


ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา?

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2017-02-28 15:10:41
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2