ข่าวบริการนักศึกษา » ปฏิทินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559


ปฏิทินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559

กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกชั้นปี หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาใหม่)

กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 - 58)

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2016-07-14 14:59:38
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2