ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1


ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คลิก !!!)

2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (คลิก !!!)                                                         

3. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (คลิก !!!) 

4. คณะบริหารธุรกิจ (คลิก !!!) 

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ (คลิก !!!) 

 6. คลิก !!! กำหนดการและข้อมูลในการเตรียมตัวเพื่อรายงานตัวเข้าหอพัก คลิก !!!

 หมายเหตุ 

   ข้อที่ 1 ชั้น 2-7 เป็นห้องพัดลม ตัวอย่าง เช่น 1534/2  หมายถึง 1 = หอหญิง , 5 = ชั้นที่5 , 34 = ห้องที่ 34 , /2 = เตียงที่ 2

               ชั้น 8 เป็นห้องปรับอากาศ ตัวอย่าง  เช่น 2836/1 หมายถึง 2 = หอชาย , 8 = ชั้นที่8, 36 = ห้องที่ 36 , /1 = เตียงที่ 1

   ข้อที่ 2 กรณี ในประกาศแจ้งว่า ติดต่อหอพัก 4-6 ก.ค. 59 ให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักงานหอพัก

               ภายในวันที่  4-6 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00 -15.30 น. 

   ข้อที่ 3 นักศึกษาที่ได้รับการจัดห้องพักจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยเเล้วสามารถขอเปลี่ยนห้องพักได้ 

               ภายในช่วงเดือนกันยายน  2559

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 044-233000 ต่อ 6100

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2016-06-30 14:42:47