ข่าวการศึกษา » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)


ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น


บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2  รายละเอียดดัง Link  คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบประกาศรายชื่อและกำหนดการอื่นๆ

โดย วรัญญา สายสุรินทร์ ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2015-12-18 14:20:32