ข่าวการศึกษา » ตรวจสอบสถานะการสมัคร ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ในงาน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน (Open House)


ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ได้กำหนดให้ผู้ที่สมัครระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 
ในงานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้านมทร.อีสาน (Open House) 
เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมานั้นมหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศผลการสมัคร สำหรับผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์การสมัครฟรี ในงาน โดยให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะ

โดย วรัญญา สายสุรินทร์ ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2015-10-31 12:18:24