ข่าวการศึกษา » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท MBA) ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 2) ประกาศวันที่ 27 ก.ค.58


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท  MBA)  ประจำปีการศึกษา  2558  โดยมีกำหนดการดังนี้
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   ระหว่างวันที่  27-28  กรกฎาคม  2558
ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน   ระหว่างวันที่   27 - 28  กรกฎาคม  2558
ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่  ระหว่างวันที่  28-29  กรกฎาคม  2558
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่  28-29  กรกฎาคม  2558
ส่งเอกสารหลักฐาน   3  สิงหาคม  2558

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการคลิกที่นี่

โดย วรัญญา สายสุรินทร์ ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2015-07-27 09:55:55