ข่าวการศึกษา » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ประกาศ 24 ก.ค.58


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรง 

ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)   โดยให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังกำหนดการต่อไปนี้
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ทาง ess.rmuti.ac.th   ระหว่างวันที่   27-28  กรกฎาคม  2558
ชำระเงินผ่านธนาคาร   ระหว่างวันที่    27-28  กรกฎาคม  2558
ส่งเอกสารหลักฐาน ณ  งานทะเบียนและประมวลผล  อาคาร  35  ชั้น 2   วันที่  29  กรกฎาคม  2558
รับชุด จองหอพัก  กู้ยืมกยศ  ณ  กองพัฒนานักศึกษา  ชั้น  2  วันที่  29  กรกฎาคม  2558
ลงทะเบียนเรียน   ระหว่างวันที่  10-16  สิงหาคม  2558
ชำระเงินค่าหอพัก    ระหว่างวันที่  10-16  สิงหาคม  2558

ตรวจสอบประกาศและรายชื่อได้ที่นี่

โดย วรัญญา สายสุรินทร์ ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2015-07-24 08:28:19