ข่าวทั้งหมด หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการขอรับเงินคืน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% (รอบที่ 2) วันที่ประกาศข่าว : 19-10-2563
ประกาศการขอรับเงินคืน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% (รอบที่ 2)
ประกาศการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% วันที่ประกาศข่าว : 19-10-2563
ประกาศการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2563
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 3 วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2563
ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 3
ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 4 วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2563
ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 4
ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2563 วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2563
ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ขอโอนมารับราชการ วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2563
ประกาศรายชื่อผู้ขอโอนมารับราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2563 วันที่ประกาศข่าว : 01-10-2563
ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2563
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2563
ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2563
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ประกาศหลักเกณฑ์การขอย้ายที่พักภายในมหาวิทยาลัย วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2563
เรื่องหลักเกณฑ์การขอย้ายที่พักภายในมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย (เลือกห้อง) วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย (เลือกห้อง)
ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2563
ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2563
ประกาศการขอรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2563
ประกาศการขอรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย
ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 3 วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2563
ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 3
ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 2 วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2563
ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 2
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2563
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา
ขอเชิญ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ประกาศข่าว : 17-07-2563
ขอเชิญ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5 (ฉบับที่ 2) ดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5 (ฉบับที่ 2) ดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 วันที่ประกาศข่าว : 08-07-2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2563 วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563 วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ สมัครระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ สมัครระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4 (ฉบับที่ 2) สมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4 (ฉบับที่ 2) สมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4 (สมัครเมื่อวันที่ 9-17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา) วันที่ประกาศข่าว : 19-06-2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4 (สมัครเมื่อวันที่ 9-17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา)
เปิดแล้ว!! หลักสูตร Non Degree สำหรับผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเอง UpSkill Reskill หรือ NewSkill สมัครได้เลย วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2563
เปิดแล้ว!! หลักสูตร Non Degree สำหรับผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเอง UpSkill Reskill หรือ NewSkill สมัครได้เลย
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัย อาคารแฟลตฯ และหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัย อาคารแฟลตฯ และหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบสำรวจ ITA และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของ มทร.อีสาน เข้าร่วมทำแบบสำรวจ IIT วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2563
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบสำรวจ ITA และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของ มทร.อีสาน เข้าร่วมทำแบบสำรวจ IIT
ประชาสัมพันธ์อัตราค่าตอบแทนการรับซื้อขยะรีไซเคิล ณ ธนาคารขยะ มทร.อีสาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2563
ประชาสัมพันธ์อัตราค่าตอบแทนการรับซื้อขยะรีไซเคิล ณ ธนาคารขยะ มทร.อีสาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 4 (Admission 2) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 4 (Admission 2) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (อสศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2563
ประกาศ เรื่อง ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (อสศ.) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 (ฉบับที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 (ฉบับที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 สมัครเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา วันที่ประกาศข่าว : 29-05-2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 สมัครเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 สมัครเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา วันที่ประกาศข่าว : 29-05-2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 สมัครเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2563 เขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2563
ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2563 เขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา

Total 1407 Record : 36 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>