ข่าวทั้งหมด หมวดข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2562
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่่วยเหลื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562
เปิดรับสมัคร นศ. คณาจารย์ เข้าร่วมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ Young Energy research Showcase : YES วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2562
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ เข้าร่วมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ ?Young Energy research Showcase : YES? เปิดรับผลงานถึง 20 ก.ย.62 นี้
สวทช.เปิดรับสมัคร ผอ.ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2562
สวทช.เปิดรับสมัคร ผอ.ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ? 30 ส.ค.62
บริษัท TeachThrough.co เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษและติวเตอร์ วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2562
บริษัท TeachThrough.co เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษและติวเตอร์ เพื่อสอนพิเศษแบบออนไลน์และนอกสถานที่
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2562
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ สมัครตั้งแต่บัดนี้ ? 31 ส.ค.62
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2562
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ? 30 ส.ค.62
ประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2562
คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน สมัครหรือเสนอชื่่อ ถึง 30สิงหาคม 2562 นี้
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ ?Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก? วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2562
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ ?Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก? ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 2 ก.ย.62 นี้
ประกาศผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2562
ประกาศผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2562 วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2562
ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก" วันที่ประกาศข่าว : 07-08-2562
ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก"
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด (Clip โฆษณา) วันที่ประกาศข่าว : 07-08-2562
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด (Clip โฆษณา)
รับสมัครสอบคัดเลือกทุนสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด สำหรับนักเรียน/นักศึกษา บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุตรสมาชิกฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2562
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13 วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2562
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13 วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2562
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดแนวความคิดลานปาริชาตฯ วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2562
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดแนวความคิดลานปาริชาตฯ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การจัดการแผนการจัดทำความรู้รายบุคคลในการพัฒนาระบบกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรฯ" วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2562
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การจัดการแผนการจัดทำความรู้รายบุคคลในการพัฒนาระบบกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรฯ"
ขอเชิญผู้สนใจร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ วันที่ประกาศข่าว : 18-07-2562
ขอเชิญผู้สนใจร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ
CP ALL เปิดรับสมัครทุกตำแหน่ง 20 ก.ค. นี้ วันที่ประกาศข่าว : 18-07-2562
CP ALL เปิดรับสมัครทุกตำแหน่ง 20 ก.ค. นี้
ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลที่เกียวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2562
ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลที่เกียวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ของ ศอ.จอส.จ.นม วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2562
ศอ.จอส.จ.นม ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครจิตอาสาพระราชทาน สนใจเข้าร่วมสมัครได้ ระหว่าง 28 - 30 พ.ค. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส.
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษจาก บ.แอร์โคราชพัฒนา วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2562
บ.แอร์โคราชพัฒนา จำกัด มอบส่วนลด 20 บ.สำหรับการเดินทาง แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย รับสิทธิ์ได้ถึง 31 ส.ค. ศกนี้
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดการประกวดหนังสั้น "ภัยการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัล 300,000 บาท วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2562
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดการประกวดหนังสั้น "ภัยการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัล 300,000 บาท หมดเขตส่ง 1 พ.ค.62 นี้
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและพัสดุแห่งชาติ วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและพัสดุแห่งชาติ
ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับศาลแรงงานภาค 3 วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2561
ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับศาลแรงงานภาค 3
บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9 ( GEPOT?9 ) วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2561
บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9 ( GEPOT?9 ) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
มจพ. ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2561
มจพ. ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 ม.ค.62 นี้
ประชาสัมพันธ์หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ประกาศข่าว : 09-11-2561
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส.ส.นม.เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ วันที่ประกาศข่าว : 31-10-2561
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.) เปิดรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ประกาศข่าว : 31-10-2561
ช่องทางการชำระหนี้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แจ้งเรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) โดย กรมบัญชีกลาง วันที่ประกาศข่าว : 31-10-2561
เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) โดย กรมบัญชีกลาง
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2561
สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน และร่วมประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์ เก่า มทร.อีสาน วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2561
สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน จะจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นี้ จึงขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งและร่วมประชุมใหญ่เพื่อลงคะแนเสียงเลือกตั้งในวันและเวลาดังกล่าว
ขอเชิญร่วมการประกวดในโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2561 วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2561
ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญผุ้สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ี 1พ.ค. -30 มิ.ย. นี้
ขอเชิญเสนอรายชื่อและแนบประวัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2561
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญ ผู้สนใจเสนอรายชื่อและแนบประวัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
ขอให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จได้ที่ ชั้น 6 คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ วันที่ประกาศข่าว : 07-03-2561
ขอให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จได้ที่ ชั้น 6 คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
การประกวดหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่ในโครงการ SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARDS 2018 วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2561
อเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย ในโครงการ SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARDS 2018 ชิงรางวัลกว่า 550,000 บาท พร้อมทริปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2561
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์

Total 285 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>