ข่าวทั้งหมด หมวดข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 ฉบับ วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 ฉบับ
ขอเชิญส่งเรื่องเข้าประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อเรื่อง "ธัมมังสรนัง คัจฉามิ" วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2563
ขอเชิญส่งเรื่องเข้าประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อเรื่อง "ธัมมังสรนัง คัจฉามิ"
ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2563
ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสว. วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2563
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสว.
แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มิถุนายน 2563 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อทราบและปฏิบัติ วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2563
แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มิถุนายน 2563 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อทราบและปฏิบัติ
ขอเชิญชวนใช้แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" เพื่อบริหารจัดการขยะชุมชน วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2563
ขอเชิญชวนใช้แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" เพื่อบริหารจัดการขยะชุมชน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 7 วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 7
ประชาสัมพันธ์ราคางานประชุมสัมมนาต้านโควิด 2019 จากสุพัตรา รีสอร์ท วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2563
ประชาสัมพันธ์ราคางานประชุมสัมมนาต้านโควิด 2019 จากสุพัตรา รีสอร์ท
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2563
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกอนิเมชัน หัวข้อ การรู้เท่าทันข่าวปลอม วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2563
ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกอนิเมชัน หัวข้อ การรู้เท่าทันข่าวปลอม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันมหิดล" โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2563
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันมหิดล" โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับภาษีปี 2562 วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2563
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับภาษีปี 2562
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 วันที่ประกาศข่าว : 28-08-2563
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
ขอเชิญร่วมโครงการนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 20 ณ มรภ.นครราชสีมา วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2563
ขอเชิญร่วมโครงการนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 20 ณ มรภ.นครราชสีมา
ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2563
ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธภาพ : ข้อสังเกตสำคัญและมุมมองกฏหมาย" รุ่นที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2563
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธภาพ : ข้อสังเกตสำคัญและมุมมองกฏหมาย" รุ่นที่ 1
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง สื่อการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างไรให้สนุก วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง สื่อการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างไรให้สนุก
ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เสริมสร้างพลังใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2563
ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เสริมสร้างพลังใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 5 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 5 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) วันที่ประกาศข่าว : 07-08-2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง
แจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราว สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2563
แจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราว สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป.ป.ส. ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันรู้เท่าทันยาเสพติด วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2563
ป.ป.ส. ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันรู้เท่าทันยาเสพติด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคางานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคางานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง"
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2563
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3
ขอประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2563
ขอประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560 และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560 และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเขาร่วมอบรมหลักสูตรไทยกับอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2563
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเขาร่วมอบรมหลักสูตรไทยกับอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 3 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 2 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 4 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 10 เรื่อง วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2563
ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน 10 เรื่อง

Total 402 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>