ข่าวบริการนักศึกษา
รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา วันที่ประกาศข่าว : 02-08-2561
ประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2561
ประชาสัมพันธ์
สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับ กยศ./กรอ. วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2561
ประชาสัมพันธ์
แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2561 วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2561
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2561
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2561
นักศึกษาที่เกิด ปี พ.ศ.2541 หรือก่อนหน้านี้ ที่ย้ายสถานศึกษา และอายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ติดต่อทำเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 2 กค -28 กย.61 ที่แผนกงานวิชาทหารชั้น 2 ตึกกองพํฒนานักศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2561
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล วันที่ประกาศข่าว : 25-10-2560
ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าหอพัก รอบที่1,และรอบที่2 วันที่ประกาศข่าว : 15-08-2560
กองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะโอนเงินเข้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย โดยขอให้นักศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2560
เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่23 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก) วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2560
รายชื่อนักศึกษาหอพัก(ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1