ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2562
นศ.ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวส. และป.ตรี ปีการศึกษา 2560 ? 2561 และนักศึกษาสำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารขอรับเงินค่าประกันของเสียหายสามารถติดต่อ ยื่นเอกสารเพื่อขอรับคืนเงิน ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ก.ค.62 ณ กองคลัง มทร.อีสาน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 04-06-2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
ใบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2562
ประกาศ
กำหนดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2562
กำหนดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล วันที่ประกาศข่าว : 25-10-2560
ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2560
เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่23 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก) วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2560
รายชื่อนักศึกษาหอพัก(ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1