แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อรับเงินเบิกค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2561
ประกาศ
ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2561
ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
กำหนดการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2561
กำหนดการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 36 วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2561
ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา วันที่ประกาศข่าว : 02-08-2561
ประชาสัมพันธ์
สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับ กยศ./กรอ. วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2561
ประชาสัมพันธ์
แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2561 วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2561
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2561
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2561
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล วันที่ประกาศข่าว : 25-10-2560
ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2560
เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่23 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก) วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2560
รายชื่อนักศึกษาหอพัก(ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1