แจ้งนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2563 เรื่องการเลื่อนการตรวจเลือกทหาร ประจำปี2563 วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2563
ประกาศ
ประกาศจากแผนกงานกองทุน วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2563
ประกาศ
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2563
ประกาศ
แจ้งการผ่อนผันทหารเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2563
ประกาศ
คำแนะนำการปฏิบัติในวันทำการตรวจเลือกฯ สำหรับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2563
ประกาศ
กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2563
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปีการศึกษา 2562 วันที่ประกาศข่าว : 25-02-2563
ประกาศ
โครงการฝึกงานและพัฒนา ศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ ๑๒ วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2563
โครงการฝึกงานและพัฒนา ศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ ๑๒
ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2562
ประกาศ
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 มทร.อีสาน นครราชสีมา วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2562
ประกาศ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 04-06-2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1