ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน วันที่ประกาศข่าว : 15-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณ
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน วันที่ประกาศข่าว : 14-08-2561
เรื่อง เลื่อนการเปิดผนึกเอกสารเพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันชุณหวัณฯ จาก วันที่ 14 สิหาคม 2561 เป็น วันที่ 15 สิหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท ประจำงานเลขานุการ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา