ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2563
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2563
ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศหลักเกณฑ์การขอย้ายที่พักภายในมหาวิทยาลัย วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2563
เรื่องหลักเกณฑ์การขอย้ายที่พักภายในมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย (เลือกห้อง) วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย (เลือกห้อง)
ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 3 วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2563
ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 3
ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 2 วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2563
ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 2
ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2563 วันที่ประกาศข่าว : 05-02-2563
ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน