ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานกับบริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานกับบริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช" ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลสมทบทุนการศึกษา นักศึกษาไฟฟ้าเทคโนโคราช ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (SHOT GUN 11.00 น.) ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราช วันที่ประกาศข่าว : 22-08-2561
ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช" ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลสมทบทุนการศึกษา นักศึกษาไฟฟ้าเทคโนโคราช ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (SHOT GUN 11.00 น.) ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID)(ใส่เฉพาะตัวเลข) วันที่ประกาศข่าว : 31-07-2561
แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) (ใส่เฉพาะตัวเลข) ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561