วัสดุการศึกษา Hard disk ชนิด Solid State Drive จำนวน 165 ตัว วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2560
วัสดุการศึกษา Hard disk ชนิด Solid State Drive จำนวน 165 ตัว
ราคากลางวัสดุการศึกษา สาขาวิชามนุษยศาสตร์ วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2560
ราคากลางวัสดุการศึกษา สาขาวิชามนุษยศาสตร์
ราคากลางวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการ วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2560
ราคากลางวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการ
ราคากลาง วัสดุการศึกษา จำนวน 156 รายการ วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2560
ราคากลาง วัสดุการศึกษา จำนวน 156 รายการ
ราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2560
ราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๒ : จัดทำแผนที่นำเที่ยวอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และAPPLICATION จำนวน ๑ งาน วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2560
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๒ : จัดทำแผนที่นำเที่ยวอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และAPPLICATION จำนวน ๑ งาน
ราคากลางประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอ วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2560
ราคากลางประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๓ : โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2560
ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๓ : โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๓ : โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2560
ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๓ : โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๒ : จัดทำแผนที่นำเที่ยวอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และAPPLICATION จำนวน ๑ งาน วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2560
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๒ : จัดทำแผนที่นำเที่ยวอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และAPPLICATION จำนวน ๑ งาน
ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 4 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2560
ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 4 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางสอบราคาจัดซื้อโคมไฟส่องทางชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ติดเสาไฟ จำนวน ๑๐๐ ดวง วันที่ประกาศข่าว : 02-08-2560
ราคากลางสอบราคาจัดซื้อโคมไฟส่องทางชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ติดเสาไฟ จำนวน ๑๐๐ ดวง
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่งน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 วันที่ประกาศข่าว : 31-07-2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่งน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4