ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2560
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน
ประกาศราคากลาง ประกวดราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน จำนวน 82 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) วันที่ประกาศข่าว : 26-04-2560
ประกาศราคากลาง ประกวดราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน จำนวน 82 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2560
ราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์แผงกั้นจราจร จำนวน ๒ รายการ วันที่ประกาศข่าว : 10-04-2560
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์แผงกั้นจราจร จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางงานจ้างโครงการศึกษาดูงานการพัฒนานโยบายและส่งเสริมการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสู่สากลที่สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีพิเศษ วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2560
ราคากลางงานจ้างโครงการศึกษาดูงานการพัฒนานโยบายและส่งเสริมการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสู่สากลที่สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีพิเศษ