แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการหางานทำฯ ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2562
แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการหางานทำฯ ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ประกาศข่าว : 17-04-2562
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19 -23 ส.ค.62 ณ มทร.ธัญบุรี