กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึาษา 2559 วันที่ประกาศข่าว : 24-08-2560
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึาษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา