หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ประกาศข่าว : 17-01-2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง
ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2563
การจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ประจำปี 2562
ขอเชิญเข้ารับการอบรม ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2563
ขอเชิญเข้ารับการอบรม ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร