รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
2001161281
โน็ตบุ๊คไม่มีเสียงค่ะ...
กุลนิษฐ์ชา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2020-01-16 00:00:00
มงคล
2001151280
เดินจุดสายแลนเพิ่ม เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน...
พรศิริ
สำนักงานผู้อำนวยการ
894247683
2020-01-15 00:00:00
มงคล
2001151279
-Format Drive C: -ลงWin 10 ใหม่ -ลงโปรแกรม MS office -ลงโปรแกรม Antivirus -อื่นๆที่จำเป็น...
อานนท์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3111
2020-01-15 00:00:00
มงคล
2001131278
ลง window 10...
อนันต์
สาขาวิศวกรรมสำรวจ
962624914
2020-01-13 00:00:00
มงคล
2001131277
ลงวินโดว์นกับออฟฟิคใหม่...
รติมา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2854
2020-01-13 00:00:00
มงคล
2001101276
ซ่อมโน๊ตบุค ASUS ลงวินโดว์และ office ใหม่...
สุญาณี
กองกลาง
1001
2020-01-10 00:00:00
มงคล
2001091275
excel มีปัญหาไม่สามารถแก้ไข และบันทึกได้ แต่เปิดไฟล์ได้...
ณัฐกฤตา
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
860560408
2020-01-09 00:00:00
พลากร
2001081274
ต้องการติดตั้งระบบ windows 10 ใหม่...
อาภาพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2872
2020-01-08 00:00:00
มงคล
2001061273
ลง Windows 10...
ชุติรัตน์
สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
942691495
2020-01-06 00:00:00
มงคล
2001061272
ลงวินโดวส์ และออฟฟิสใหม่...
สมศักดิ์
สาขาการบัญชี
818768901
2020-01-06 00:00:00
มงคล
2001031271
USB ใช้งานไม่ได้...
เกียรติสุดา
สาขาวิศวกรรมโยธา
866030553
2020-01-03 00:00:00
มงคล
2001021270
คอมพิวเตอร์ใช้งานเดสทอปไม่ได้...
รัชฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2370
2020-01-02 00:00:00
มงคล
1912261269
แจ้งซ่อม ลงโปรแกรมใหม่...
จันทร์เพ็ญ
สาขาการบัญชี
821526636
2019-12-26 00:00:00
มงคล
1912231268
ลง window 10...
ณัฐธิดา
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
828747918
2019-12-23 00:00:00
มงคล
1912191267
เข้าระบบ EGP ไม่ได้ค่ะ...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2019-12-19 00:00:00
1912121266
เมมโมรีการ์ดโดนไวรัส...
ไพฑูรย์
กองกลาง
2292
2019-12-12 00:00:00
1912111265
เครื่องชำระค่าปรับไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-12-11 00:00:00
เชิดชัย
1912061264
จอคอมเปิดไม่ติด ...
จิรพันธ์
กองบริหารงานบุคคล
2600
2019-12-06 00:00:00
เชิดชัย
1912061263
ลงวินโดว 10 จำนวน 2 เครื่อง และซ่อมอาการ หน้าจอเปิดติด 1 เครื่อง...
จิรพันธ์
กองบริหารงานบุคคล
2600
2019-12-06 00:00:00
เชิดชัย
1912061262
เครื่องไม่สามารถแสดงผลบนหน้าจอ LCD Projector ได้...
ทัดเทพ
สาขามนุษยศาสตร์
855456546
2019-12-06 00:00:00


Total 1346 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]