รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1906271169
เข้าวินโดส์ไม่ได้...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2019-06-27
เชิดชัย
1906261168
ปริ๊นงานไม่ได้ เครื่องปริ๊นเตอร์ขึ้นสถานะออฟไลน์ค่ะ ...
น้ำผึ้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2019-06-26
เชิดชัย
1906261167
ลงวินโดวส์ แบ่งไดรฟ์ใหม่...
อลงกรณ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
868669116
2019-06-26
เชิดชัย
1906261166
คอมพิวเตอร์ที่แจ้งซ่อมมี 2 เครื่อง ได้แก่ เครื่องที่ 1 Acer ตัวสีดำ อาการ ...
ภควรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2019-06-26
เชิดชัย
1906251165
เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
อลงกรณ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
868669116
2019-06-25
1906251164
เอ็กเทอร์นอล ฮาณทดิส ข้อมูลหาย...
สิริพร
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
918329358
2019-06-25
เชิดชัย
1906241163
wifi ในห้อง 36-704 ไม่สามารถ login ได้ค่ะ เหมือนสัญญาณมันทับกัน เพราะทางสาขาวิศว...
ชลลดา
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3444
2019-06-24
1906241162
ขึ้นจอสีฟ้าตามภาพที่แนบมาให้...
วีรนุช
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2019-06-24
เชิดชัย
1906241161
เชื่อมต่ออินเตอร์เนตไม่ได้...
สรายุทธ์
กองกลาง
939341940
2019-06-24
1906201160
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้ามากกกกกกก...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2019-06-20
เชิดชัย
1906191159
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ช้า...
กรกนก
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
803160279
2019-06-19
เชิดชัย
1906191158
ขอความอนุเคราะห์ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็น แอนตี้ไวรัส...
วราภรณ์
กองกลาง
2292
2019-06-19
เชิดชัย
1906171157
ไฟตก วินโดวเสีย สำรองข้อมูลใน D ...
สุชัญสินี
กองกลาง
2243
2019-06-17
1906171156
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ และไม่สามารถเปิดได้...
อภิรดี
กองพัฒนานักศึกษา
2380
2019-06-17
เชิดชัย
1906171155
ลง window 10 - Office 2013 (English) - โปรแกรมพื้นฐาน...
กฤติเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
854056516
2019-06-17
เชิดชัย
1906171154
ใช้งานgoogle chrome ไม่ได้...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2019-06-17
เชิดชัย
1906141153
เว็บไซต์ห้องสมุดไม่สามารถเข้าใช้งานได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-06-14
1906121152
activate MS office of 3 labtops...
ปิยะมาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
932348899
2019-06-12
เชิดชัย
1906121151
คอมwindowsไม่ได้อัพเดต (Drive c ฟอแมทได้ครับ...
พีระพล
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
990690483
2019-06-12
1906101150
โปรแกรมMicrosoft ไม่ทำงาน และต้องการแชร์เครื่องปริีนในห้องสำนักงาน...
วราภรณ์
กองกลาง
2292
2019-06-10


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]