รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1810181008
เครื่องเปิดไม่ติด...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2018-10-18
เชิดชัย
1810121007
window 10 updateบ่อย ปิดไม่ได้ ให้ลง window 7 แทน ...
จิตนภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
81
2018-10-12
เชิดชัย
1810101006
เครื่องค้างบ่อย...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ
2540
2018-10-10
เชิดชัย
1810091005
window 10 update บ่อย เปลี่ยนลง ลง window 7...
จิตนภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
818766001
2018-10-09
เชิดชัย
1810041004
ลง Windows 10 32 bit เฉพาะไดว์ C ...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2018-10-04
เชิดชัย
1809271003
ลง windows ใหม่ สแกนไวรัส ลงโปรแกรมสแกนไวรัส...
รุ่งนภา
สำนักงานผู้อำนวยการ
981540939
2018-09-27
เชิดชัย
1809261002
เปิด windows ไม่ได้...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2018-09-26
1809191001
Install Driver Printer ...
ชุติมา
สำนักงานกฎหมาย
2670
2018-09-19
1809171000
ลงวินโดว์ 2 เครื่อง + โปรแกรมพื้นฐาน + Format Drive C ได้เลย...
จิตนภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
818766001
2018-09-17
เชิดชัย
180913999
เชื่มต่อ wifi ไม่ได้...
อำพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
848707304
2018-09-13
เชิดชัย
180913998
จอฟ้า...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-09-13
เชิดชัย
180912997
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Office ใหม่ เนื่องจาก บ.ริโก้ ได้ลงวินโดว์ใหม่...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2018-09-12
180911996
เครื่องเปิดไม่ติด (เปลี่ยนซัพพลายใหม่แล้วก็ไม่สามารถเปิดได้) ...
ศิรันต์ญา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2018-09-11
เชิดชัย
180911995
ขอใช้ Access Point 2 ตัว เพื่อใช้ในโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...
สุเมธ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
935615989
2018-09-11
180911994
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้...
สุธาสินี
กองนโยบายและแผน
2420
2018-09-11
เชิดชัย
180910993
เปิดเครื่องไม่ได้...
สมเจต
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
891892069
2018-09-10
เชิดชัย
180910992
ไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯได้ โรงพิมพ์...
ธนภัทร
กองกลาง
945143485
2018-09-10
180907991
ลงวินโดว์ ...
ณพรรณ
สาขาวิชาการตลาด
3642
2018-09-07
พลากร
180906990
ระบบสวิชอินเตอร์เน็ตภายในไม่สามารถใช้ได้ ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องพ...
อมร
กองกลาง
2296
2018-09-06
180904989
เชื่อมต่อ wifi ในห้องเตรียมทรัพยากร ชั้ง1 ห้องสมุด ไม่ได้ ...
พิมพ์ชนก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2851
2018-09-04


Total 1060 Record : 53 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]