รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180606890
ต่อจอ ออกโปรเจคเจอร์ ไม่ได้ ...
จิตติมา
กองกลาง
2031
2018-06-06
เชิดชัย
180606889
ติดไวรัส...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-06-06
เชิดชัย
180604888
คอมพิวเตอร์ค้างหน้าแรก เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
กรัยสรญ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
3084
2018-06-04
เชิดชัย
180530887
โทรศัพท์เครื่องดำ ใช้งานไม่ได้ อาคาร17 (3451)...
ภูติวัส
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
862647394
2018-05-30
มงคล
180528886
รบกวนช่วยตรวจสอบเว็บไซต์ pr.rmuti.ac.th ให้หน่อยครับ เข้าไม่ได้ เข้าแล้วติดที...
อมร
กองกลาง
2296
2018-05-28
มงคล
180528885
ลง window microsolf office 2013...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
918319268
2018-05-28
เชิดชัย
180521884
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
815458315
2018-05-21
เชิดชัย
180517883
ลง Window 10...
ชารี
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
616935529
2018-05-17
เชิดชัย
180516882
เครื่องทำงานช้า...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-05-16
เชิดชัย
180516881
ลงโปรแกรม windows 10 และ office 2013 ...
ประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2147483647
2018-05-16
เชิดชัย
180510880
ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-05-10
มงคล
180510879
ปรึกษาการใช้งาน Microsoft office ...
ศศิธร
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
4340
2018-05-10
เชิดชัย
180510878
คอมพิวเตอร์มีเสียงติ๊ดๆ ต่อเนื่อง ไม่แสดงผล...
เสกสรร
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
4339
2018-05-10
เชิดชัย
180510877
ลงโปรแกรม windows และ offices...
ประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2147483647
2018-05-10
เชิดชัย
180509876
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2018-05-09
เชิดชัย
180509875
Notebook ใช้งาน wifi ไม่ได้...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2018-05-09
มงคล
180507874
ขอความอนุเคราะห์ ลงวินโดว์ให้ใหม่ครับ ขอเป็นวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561...
ประภวิชญ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2018-05-07
180502873
จอภาพมีปัญหา...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2660
2018-05-02
เชิดชัย
180501872
ลงโปรแกรม office...
ธีระวัฒน์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
872394435
2018-05-01
เชิดชัย
180501871
เครื่องชำระค่าปรับไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-05-01
มงคล


Total 942 Record : 48 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]