รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140529068
ตรวจสอบเครื่อง ลง office 2013...
กฤษฎา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3512
2014-05-29
กฤษฎา
140529067
ติดไวรัส เข้าเนทไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3512
2014-05-29
เชิดชัย
140527065
ติดไวรัส...
สุมัธยา
กองนโยบายและแผน
2420
2014-05-27
เชิดชัย
140527064
เน็ตใช้ไม่ได้...
จิราพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2852
2014-05-27
ปรีชา
140527063
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
กุศลิน
กองกลาง
1010
2014-05-27
ปรีชา
140527062
เครื่องเปิดไม่ติด...
ปวีณา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2881
2014-05-27
เชิดชัย
140526061
เครื่องติดไวรัส ติดตั้ง windows ใหม่...
กฤษฎา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3110
2014-05-26
เชิดชัย
140526060
ติดไวรัส ติดตั้ง windows ใหม่...
กฤษฎา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3063
2014-05-26
กฤษฎา
140526059
ลง windows 2 เครื่อง...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2530
2014-05-26
เชิดชัย
140526058
ติดตั้ง windows ใหม่ 3 เครื่อง...
กฤษฎา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2310
2014-05-26
เชิดชัย
140519057
คอมค้าง...
สัมมาวดี
กองบริหารงานบุคคล
831275518
2014-05-19
เชิดชัย
140519056
อัพเดทเป็น windows7...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3551
2014-05-19
เชิดชัย
140519055
ลงWindows ใหม่...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2600
2014-05-19
เชิดชัย
140519054
เปิดเครื่องไม่ติด มีไฟเข้าเครื่องแต่เปิดไม่ติด...
ธีรธรรม์
กองนโยบายและแผน
2460
2014-05-19
กฤษฎา


Total 1234 Record : 62 Page : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] 62