รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140604076
HDD มีปัญหา เปิดไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2147483647
2014-06-04
เชิดชัย
140603075
ลง os 8.1...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-06-03
ปรีชา
140603074
ปริ้นไม่ได้วินโดว์เสีย...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2014-06-03
เชิดชัย
140602073
จอดำ เปิดไม่ติด...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2130
2014-06-02
เชิดชัย
140602072
เปลี่ยน HDD...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-06-02
เชิดชัย
140602071
เครื่องติดไวรัส ย้ายข้อมูล ตั้งรหัสผ่านเครื่อง...
มุทิตา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2014-06-02
เชิดชัย
140530070
ลงfont มาตรฐาน...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3062
2014-05-30
เชิดชัย
140530069
เล่นเน็ตไม่ได้...
รุ่งวสันต์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3340
2014-05-30
กฤษฎา
140529068
ตรวจสอบเครื่อง ลง office 2013...
กฤษฎา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3512
2014-05-29
กฤษฎา
140529067
ติดไวรัส เข้าเนทไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3512
2014-05-29
เชิดชัย
140527065
ติดไวรัส...
สุมัธยา
กองนโยบายและแผน
2420
2014-05-27
เชิดชัย
140527064
เน็ตใช้ไม่ได้...
จิราพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2852
2014-05-27
ปรีชา
140527063
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
กุศลิน
กองกลาง
1010
2014-05-27
ปรีชา
140527062
เครื่องเปิดไม่ติด...
ปวีณา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2881
2014-05-27
เชิดชัย
140526061
เครื่องติดไวรัส ติดตั้ง windows ใหม่...
กฤษฎา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3110
2014-05-26
เชิดชัย
140526060
ติดไวรัส ติดตั้ง windows ใหม่...
กฤษฎา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3063
2014-05-26
กฤษฎา
140526059
ลง windows 2 เครื่อง...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2530
2014-05-26
เชิดชัย
140526058
ติดตั้ง windows ใหม่ 3 เครื่อง...
กฤษฎา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2310
2014-05-26
เชิดชัย
140519057
คอมค้าง...
สัมมาวดี
กองบริหารงานบุคคล
831275518
2014-05-19
เชิดชัย
140519056
อัพเดทเป็น windows7...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3551
2014-05-19
เชิดชัย


Total 1222 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] 61 [62]