รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140617104
สายแลนขาด...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2162
2014-06-17
เชิดชัย
140617103
ลง os7...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3322
2014-06-17
เชิดชัย
140617102
เปลี่ยน os7...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3431
2014-06-17
เชิดชัย
140617101
ปริ้นไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2014-06-17
เชิดชัย
140617100
เปิดเครื่องไม่ได้ restard ตลอด...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3322
2014-06-17
เชิดชัย
140617099
ลง office2010...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2700
2014-06-17
เชิดชัย
140613098
เน็ตใช้งานไม่ได้...
อัจฉราพร
กองคลัง
2130
2014-06-13
กฤษฎา
140613097
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2651
2014-06-13
กฤษฎา
140612096
เครื่องติดไวรัส...
สมทรง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3213
2014-06-12
กฤษฎา
140612095
ติดตั้งoffice2010ลิขสิทธิ์...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2330
2014-06-12
เชิดชัย
140612094
ปริ้นไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2280
2014-06-12
เชิดชัย
140611093
เครื่องเปิดไม่ติด...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
816224812
2014-06-11
140611092
ไม่มีขึ้นเลยค่ะ ส่งเมล์แนบไฟล์ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ ช้า อืด...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3552
2014-06-11
140611091
ส่งเมล์ไม่ได้...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
894281164
2014-06-11
ปรีชา
140610090
เล่นเนทไม่ได้ ลงวินโดว์7...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2391
2014-06-10
เชิดชัย
140610089
เครื่องช้า...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
840395995
2014-06-10
เชิดชัย
140610088
ปริ้นไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2360
2014-06-10
เชิดชัย
140609087
เข้าในอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
เมษิณีย์
กองคลัง
2141
2014-06-09
ชัยวัฒน์
140609086
ลงวินโดว์ใหม่...
ชีวิน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
865811086
2014-06-09
เชิดชัย
140606085
ติดไวรัส ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
วาสนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2761
2014-06-06
กฤษฎา


Total 1250 Record : 63 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] 61 [62] [63]