รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140723124
เครื่องใช้งานอินเตอร์เนทไม่ได้...
โยธะกา
กองคลัง
2100
2014-07-23
เชิดชัย
140717123
เล่นเน็ตไม่ได้...
นันทวันทน์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2014-07-17
ปรีชา
140716122
เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2014-07-16
ปรีชา
140715121
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากพบไฟล์ที่ติดไวรัส ip 172.17.144.60 และ ไมโครซอ...
ภัทรลภา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2751
2014-07-15
เชิดชัย
140709120
สายแลน ระยะ 3 เมตร ...
วราภรณ์
กองกลาง
2291
2014-07-09
ชัยวัฒน์
140707119
ติดตั้งออฟฟิตเวอร์ใหม่...
กุศลิน
กองกลาง
2010
2014-07-07
กฤษฎา
140707118
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
อุไรวรรณ
กองกลาง
2014
2014-07-07
กฤษฎา
140702117
เพิ่มไฟล์เอกสารบนเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสานไม่ได้คะ...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2014-07-02
140701116
ลง windows ใหม่คอมฯใช้งานไม่ได้...
โยธะกา
กองคลัง
2100
2014-07-01
เชิดชัย
140701115
แก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2014-07-01
เชิดชัย
140701114
HDD เสีย...
ทวีชัย
อพ.สธ.
3322
2014-07-01
เชิดชัย
140701113
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2750
2014-07-01
เชิดชัย
140701112
หน้าจอเบาว์เซอร์มีขนาดใหญ่เกินไป จึงไม่สามารถใช้งานได้สะดวก...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2750
2014-07-01
เชิดชัย
140630111
เปิดจอไม่ติด...
กัลยา
กองกลาง
2282
2014-06-30
ปรีชา
140627110
จอไม่ติด ค้นหา driver ของ USB ports ไม่เจอ (ทดสอบจอแล้วจอมีอาการไฟไม่เข้า)...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-06-27
เชิดชัย
140626109
ลง Windows เครื่องพี่น้อย (พัสดุ)...
สุชีรา
กองกลาง
2280
2014-06-26
ปรีชา
140624108
ลงวินโดว์ 7...
คำพู
กองกลาง
2280
2014-06-24
ปรีชา
140620107
ms word มีปัญหา...
ธณกร
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
3250
2014-06-20
เชิดชัย
140620106
เครื่องช้า...
สุชีรา
กองกลาง
2280
2014-06-20
เชิดชัย
140619105
ไม่สามารถเชื่อมเครื่องปริ๊นท์ และดึงข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื...
กุลชลี
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2014-06-19
กฤษฎา


Total 1250 Record : 63 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 60 [61] [62] [63]