รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
2005211328
program Word Excel และ Power Point ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลในไฟล์ใหม่ และไม่สามารถ Edit ไฟล์เก่...
สมสิน
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
862459910
2020-05-21 00:00:00
พุทธพงษ์
2005201327
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ณิชมาศ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3216
2020-05-20 00:00:00
มงคล
2005201326
เครื่องลงwindows ใหม่ ทำให้ไม่สามารถ sharing printer และ floder ได้...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2020-05-20 00:00:00
สุขสันต์
2005181325
ลืมรหัสผ่าน เช็ดฮาดดิส...
จุฬา
กองพัฒนานักศึกษา
6100
2020-05-18 00:00:00
สุขสันต์
2005161324
ระบบอินเตอร์เน็ตแฟลต 40 หน่วยใหม่ ใช้งานไม่ได้มาประมาณ 3 วันแล้ว ช่วยดำ...
สมชาติ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
933286767
2020-05-16 00:00:00
2005151323
ลงwin 10 , ลงMF , ลงโปรแกรมสอน online ตั้งชื่อเครื่ิองเป็น ผศ.พันธ์พงศ์...
อานนท์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3111
2020-05-15 00:00:00
สุขสันต์
2005141322
โน๊ตบุ๊ค acer อาการคือ ทำงานไปสักพัก เครื่องจะถามหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ แล้...
ภควรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2020-05-14 00:00:00
สุขสันต์
2005141321
com PC เปิดไม่ติด อาการก่อนหน้านี้ เหมือนเครื่องค้างบ่อยมากๆ แต่พอไฟดับร...
ภควรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2020-05-14 00:00:00
สุขสันต์
2005141320
เครื่องแจ้ง​ Repair​ automatic ไม่สำเร็จเข้าหน้าจอระบบปฏิบัติการไม่ได้...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2020-05-14 00:00:00
มงคล
2005131319
ลง window ใหม่...
เรณู
กองคลัง
2286
2020-05-13 00:00:00
สุขสันต์
2005121318
ลงโปรแกรมWindos , ms office, msteam และโปรแกรมใช้งานอื่นๆ บนไดร์ท C เท่านั้น...
สายธาร
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
818558511
2020-05-12 00:00:00
มงคล
2005011317
การ์ดจอมีปัญหา ภาพที่ออกภาพเป็นเส้นลายตลอดเวลา...
กฤษณ์
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
815485490
2020-05-01 00:00:00
พลากร
2005011316
ลงวินโด้ใหม่...
พีระพล
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
990690483
2020-05-01 00:00:00
มงคล
2003191313
ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ยงยุทธ์
สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
89
2020-03-19 00:00:00
2003191312
ติดตั้ง office...
พินิจ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
885945736
2020-03-19 00:00:00
2003181311
เล่นอินเตอร์เนตไม่ได้ ...
เกียรติสุดา
สาขาวิศวกรรมโยธา
866030553
2020-03-18 00:00:00
2003161310
ต่อจอไม่ติด...
ศิรันต์ญา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2520
2020-03-16 00:00:00
2003131309
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ไมตรี
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
832979197
2020-03-13 00:00:00
2003111308
โน๊ตบุคมีอาการชาจไฟไม่เข้าตัวเครื่อง...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2020-03-11 00:00:00
2003101307
เข้าสายแลนไม่ได้ปริ้นไม่ได้...
นันทพร
กองพัฒนานักศึกษา
2362
2020-03-10 00:00:00


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]