รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1909241209
Activate Windows7...
มงคล
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
840388308
2019-09-24
เชิดชัย
1909161208
ไม่สามารถเปิดคอมเข้าสู่วินโดลได้ เนื่องจาก Boot ไม่ขึ้น...
จิรพันธ์
กองบริหารงานบุคคล
2620
2019-09-16
เชิดชัย
1909121207
ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ติด...
ประภวิชญ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2019-09-12
เชิดชัย
1909121206
จอเป็นสีฟ้า และดับขณะใช้งาน...
อภิรดี
กองพัฒนานักศึกษา
2380
2019-09-12
1909111205
เครื่องช้า เปลี่ยน ฮาดิต เป็นssd...
ปรเมษฐ์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
887143473
2019-09-11
เชิดชัย
1909101204
install programe IC5 P+ L1 ...
Virgenita
สาขามนุษยศาสตร์
4332
2019-09-10
เชิดชัย
1909101203
เข้าระบบอินเตอร์เนต ไม่ได้...
เกรียงกมล
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
815478780
2019-09-10
เชิดชัย
1909061202
อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2019-09-06
เชิดชัย
1909041201
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยสายแลนไม่ได้คะ...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2019-09-04
1909021200
เปิดเครื่ีองไม่ติด Format เครื่องได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ...
วรรณณี
สาขาการตลาด
3640
2019-09-02
1908301199
โปรดลงโปรแกรม Windows version ที่เหมาะสมกับเครื่อง พร้อมลิขสิทธิ์ และ Microsoft Office ขอบ...
วรรณณี
สาขาการตลาด
891909001
2019-08-30
เชิดชัย
1908291198
เครื่องคอมรีสตาร์ทเครื่องเองขณะทำงาน...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2019-08-29
1908291197
เข้าหน้า windows ไม่ได้...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2660
2019-08-29
เชิดชัย
1908291196
ประกอบเคสคอม และลงวินโดว์ใหม่...
ประภวิชญ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2019-08-29
เชิดชัย
1908271195
ลง windows server ...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-08-27
เชิดชัย
1908271194
ลง windows ใหม่...
ถนอมศรี
งานบริหารทรัพยากร
852079667
2019-08-27
เชิดชัย
1908161193
เปิดไฟล์officeไม่ได้ค่ะ ห้อง34-906 ภาษาไทยค่ะ...
อัญชลี
สาขามนุษยศาสตร์
840769690
2019-08-16
เชิดชัย
1908151192
ไฟล์วินโดมีปํญหา...
ศิริรัตน์
สำนักงานผู้อำนวยการ
930756101
2019-08-15
เชิดชัย
1908151191
ติดไวรัส ลงwindows...
ศิรินทรา
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
4002
2019-08-15
เชิดชัย
1908151190
เปิดwindows ไม่ได้...
วสันต์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
945419153
2019-08-15


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]