รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
141112244
เครื่องไม่สามารถแชร์ปริ้นเตอร์ได้ เนื่องจากเป็นแบบ 64 บิท เพราะฉะนั้...
พรศิริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2500
2014-11-12 00:00:00
ปรีชา
141110243
ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่...
นันทวันทน์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2014-11-10 00:00:00
เชิดชัย
141110242
แชร์ printer ไม่ได้...
สุภาภรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-11-10 00:00:00
เชิดชัย
141110241
Ms office มีปัญหา เปิดได้บ้างในบางครั้ง...
พรทิพย์
กองคลัง
2162
2014-11-10 00:00:00
กฤษฎา
141110240
เปิดไม่ติด...
สุนิสา
กองคลัง
2150
2014-11-10 00:00:00
เชิดชัย
141031239
ลง win 8 office2010...
วุฒิชัย
กองกลาง
2272
2014-10-31 00:00:00
เชิดชัย
141030238
เล่นอินเตอร์เน็ตไม้ได้ ...
สุนิสา
กองคลัง
2190
2014-10-30 00:00:00
เชิดชัย
141029237
ลง windows ใหม่ 3 เครื่อง...
พลกฤต
2292
2014-10-29 00:00:00
141029236
ลง window ใหม่...
ไวน์ริตาร์
สาขาวิชาการตลาด
3600
2014-10-29 00:00:00
เชิดชัย
141021235
โน็ตบุ๊คมีไวรัส ช่วยฆ่าไวรัสที่โน๊ตบุคและแฟลดไดรฟ์...
รัชฎา
กองพัฒนานักศึกษา
846351915
2014-10-21 00:00:00
เชิดชัย
141021234
เครื่องติดไวรัส ทำให้การทำงานช้าลง...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2753
2014-10-21 00:00:00
เชิดชัย
141021233
เอาเครื่องมาทำการ Update windows ใหม่...
อิทธิพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
942859042
2014-10-21 00:00:00
เชิดชัย
141021232
เช็คไวรัสที่ external และลงวินโดcompให้ใหม่ด้วยครับ ...
ธนาวัฒน์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
86
2014-10-21 00:00:00
เชิดชัย
141020231
ปริ้นไม่ได้...
มุทิตา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2014-10-20 00:00:00
เชิดชัย
141017230
ลงวินโดว์ใหม่ ...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3522
2014-10-17 00:00:00
เชิดชัย
141016229
ลง windows ใหม่...
อิสรีย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
989296451
2014-10-16 00:00:00
เชิดชัย
141016228
ระบบปฏิบัติการเสีย...
มงคล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
840388308
2014-10-16 00:00:00
เชิดชัย
141016227
เข้าเน็ตไม่ได้...
เมษิณีย์
กองคลัง
2143
2014-10-16 00:00:00
กฤษฎา
141016226
เครื่องดับเอง...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
874410088
2014-10-16 00:00:00
เชิดชัย
141015225
เครื่องติดไวรัส คีย์บอร์ดกดไม่ติด...
ธนาวัฒน์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
86
2014-10-15 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] 59 [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]