รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140611092
ไม่มีขึ้นเลยค่ะ ส่งเมล์แนบไฟล์ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ ช้า อืด...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3552
2014-06-11
140611091
ส่งเมล์ไม่ได้...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
894281164
2014-06-11
ปรีชา
140610090
เล่นเนทไม่ได้ ลงวินโดว์7...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2391
2014-06-10
เชิดชัย
140610089
เครื่องช้า...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
840395995
2014-06-10
เชิดชัย
140610088
ปริ้นไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2360
2014-06-10
เชิดชัย
140609087
เข้าในอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
เมษิณีย์
กองคลัง
2141
2014-06-09
ชัยวัฒน์
140609086
ลงวินโดว์ใหม่...
ชีวิน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
865811086
2014-06-09
เชิดชัย
140606085
ติดไวรัส ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
วาสนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2761
2014-06-06
กฤษฎา
140606084
เล่นเน็ตไม่ได้...
ศักดิ์สิทธิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3212
2014-06-06
ชัยวัฒน์
140606083
ลง windows 7...
จุฑามาศ
กองกลาง
1021
2014-06-06
เชิดชัย
140606082
เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
กุสุมาลย์
กองกลาง
1000
2014-06-06
ชัยวัฒน์
140606081
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สกุณา
กองคลัง
2161
2014-06-06
กฤษฎา
140606080
เข้า window w,jwfh...
อุไรวรรณ
กองกลาง
2017
2014-06-06
กฤษฎา
140604079
office 2007 ปิดไม่ติด HDD error...
กานต์พิชชา
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2014-06-04
เชิดชัย
140604078
เครื่องปริ้นมีปัญหาปริ้นไม่ออก...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2014-06-04
กฤษฎา
140604077
ติดไวรัสโทรจันเล่นเนทไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-06-04
เชิดชัย
140604076
HDD มีปัญหา เปิดไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2147483647
2014-06-04
เชิดชัย
140603075
ลง os 8.1...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-06-03
ปรีชา
140603074
ปริ้นไม่ได้วินโดว์เสีย...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2014-06-03
เชิดชัย
140602073
จอดำ เปิดไม่ติด...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2130
2014-06-02
เชิดชัย


Total 1118 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] 55 [56]