รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140728132
เปลี่ยน Hardisk ...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
0
2014-07-28
เชิดชัย
140725131
แจ้งวินโดว์เสีย...
พิเชฐ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3511
2014-07-25
ปรีชา
140725130
ต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่...
ภาคภูมิ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
3691
2014-07-25
เชิดชัย
140725129
ใช้ IE เข้าระบบ ERP ไม่ได้บางครั้งได้ แต่ช้ามาก ไม่แน่ใจว่าเครื่องมีปัญห...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3552
2014-07-25
กฤษฎา
140725128
คอมติดไวรัส...
ณัฐชรินทร์
2800
2014-07-25
140724127
เข้า internet ไม่ได้ รบกวนให้ format เครื่องใหม่ ได้สำรองข้อมูลเอาไว้แล้ว ลง windo...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3552
2014-07-24
เชิดชัย
140724126
เล่นเน็ตไม่ได้...
โยธิน
3120
2014-07-24
ปรีชา
140723125
เครื่องปิดไม่ติด...
สกุณา
กองคลัง
2161
2014-07-23
เชิดชัย
140723124
เครื่องใช้งานอินเตอร์เนทไม่ได้...
โยธะกา
กองคลัง
2100
2014-07-23
เชิดชัย
140717123
เล่นเน็ตไม่ได้...
นันทวันทน์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2014-07-17
ปรีชา
140716122
เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2014-07-16
ปรีชา
140715121
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากพบไฟล์ที่ติดไวรัส ip 172.17.144.60 และ ไมโครซอ...
ภัทรลภา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2751
2014-07-15
เชิดชัย
140709120
สายแลน ระยะ 3 เมตร ...
วราภรณ์
กองกลาง
2291
2014-07-09
ชัยวัฒน์
140707119
ติดตั้งออฟฟิตเวอร์ใหม่...
กุศลิน
กองกลาง
2010
2014-07-07
กฤษฎา
140707118
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
อุไรวรรณ
กองกลาง
2014
2014-07-07
กฤษฎา
140702117
เพิ่มไฟล์เอกสารบนเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสานไม่ได้คะ...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2014-07-02
140701116
ลง windows ใหม่คอมฯใช้งานไม่ได้...
โยธะกา
กองคลัง
2100
2014-07-01
เชิดชัย
140701115
แก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2014-07-01
เชิดชัย
140701114
HDD เสีย...
ทวีชัย
อพ.สธ.
3322
2014-07-01
เชิดชัย
140701113
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2750
2014-07-01
เชิดชัย


Total 1118 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 53 [54] [55] [56]