รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1910221229
ลง Office ใหม่ เนื่องจาก Version ปัจจุบัน ไม่รองรับสมการ Equation 3.0...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2019-10-22
เชิดชัย
1910221228
สั่งปริ๊นซ์งานไม่ได้ เครื่อง cannon...
จันทร์สุดา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-10-22
เชิดชัย
1910211227
เครื่องเปิดไม่ติด...
รัชดาพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
866366719
2019-10-21
เชิดชัย
1910101226
เข้า window ไม่ได้ และเครื่อง restart เอง มีไฟล์อยู่หน้าเดสทอป ...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2019-10-10
เชิดชัย
1910091225
คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้น ไม่สามารถปริ้นงานได้...
ชุติมา
กองบริหารงานบุคคล
2660
2019-10-09
เชิดชัย
1910091224
คอมเสีย เปิดไม่ติด งานอยู่หน้าเดรส์ท็อป ยังไม่ได้เซพลงในไดร์ดี ...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-10-09
1910091223
เครื่องคอมพิวเตอร์ บูทวินโดว์ไม่ได้ สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและกา...
ภูติวัส
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3451
2019-10-09
1910071222
แจ้งลงโปรแกรม Windows ใหม่ พร้อมโปรแกรมพื้นฐาน...
ทศพล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2870
2019-10-07
เชิดชัย
1910031221
แฟลชไดร ติดไวรัส ...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2019-10-03
เชิดชัย
1910031220
อัพเดท MS-Office จาก 2007 เป็น 2013 เนื่องจากไม่รองรับการใช้งาน ณ ปัจจุบัน...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2019-10-03
เชิดชัย
1910031219
window10 ติดหน้าล๊อกอิน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2019-10-03
เชิดชัย
1910031218
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ยมลภัทร
กองกลาง
1002
2019-10-03
1910021217
MS-Office หมดอายุการใช้งาน...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1912
2019-10-02
เชิดชัย
1910021216
Task bar window10 ไม่ตอบสนองการทำงาน แต่หน้า Desk top ทำงานได้ปกติ...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1912
2019-10-02
เชิดชัย
1910021215
เครื่องช้าและค้าง...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2019-10-02
เชิดชัย
1910021214
เครื่องทำงานช้า และค้าง...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2019-10-02
เชิดชัย
1909301213
โน๊ตบุ๊คสาขา ลงโปรแกรม window ล้างเครื่อง...
วรรณณี
สาขาการตลาด
3642
2019-09-30
เชิดชัย
1909271212
ใช้งานระบบอินเตอร์เนตไม่ได้ และ เครื่อง PC ติดไวรัส มีปัญหาการใช้งานอิ...
เกียรติสุดา
สาขาวิศวกรรมโยธา
866030553
2019-09-27
1909261211
window หมดอายุ...
สมพินิจ
สาขาวิศวกรรมสำรวจ
819673190
2019-09-26
เชิดชัย
1909251210
เปลี่ยน Hdd จาก Sata เป็น SSD ...
พีรเดช
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
914698255
2019-09-25
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]