รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160614531
ลงโปรแกรมใหม่...
สังวาลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
933297272
2016-06-14 00:00:00
เชิดชัย
160613530
ไฟที่หน้าจอไม่ติด...
พรวิไล
กองคลัง
872468987
2016-06-13 00:00:00
160613529
ลง window 10 และ ลง โปรแกรมใช้งาน ...
ชุดาภัค
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
973245341
2016-06-13 00:00:00
เชิดชัย
160609528
ลง windows , format drive C ของ notebook ใหม่...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2016-06-09 00:00:00
เชิดชัย
160602527
ติดตัังวินโดว์ใหม่, ลง Microsolf office...
เมธ์วดี
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
997818955
2016-06-02 00:00:00
เชิดชัย
160601526
อุปกรณ์ชำรุดใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สุณี
กองกลาง
2250
2016-06-01 00:00:00
กฤษฎา
160601525
ลง Program ใหม่ ...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2016-06-01 00:00:00
เชิดชัย
160531524
เปิดไม่ติด...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2016-05-31 00:00:00
กฤษฎา
160526523
ใช้งานเครื่องไม่ได้...
รุจิภาส
กองบริหารงานบุคคล
2651
2016-05-26 00:00:00
เชิดชัย
160525522
คอมพิวเตอร์มีอาการเปิดไม่ติดและและหากติดช้ามาก และไม่รันให้กด F1 ตลอ...
วราภรณ์
กองกลาง
2291
2016-05-25 00:00:00
160523521
ตอนนี้คอมฯ Run ช้ามากกก ...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3552
2016-05-23 00:00:00
เชิดชัย
160518520
หน้าระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ ในเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถเข้...
วีณา
กองพัฒนานักศึกษา
2360
2016-05-18 00:00:00
160516519
ลงไมโครซอฟออฟฟิศ ไม่ได้ค่ะ ออฟฟิศที่ใช้งานอยู่มันขึ้นว่า product activation failed......
ฐาณิญา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2016-05-16 00:00:00
เชิดชัย
160512518
USB ใช้งานไม่ได้ และเครื่องช้า...
ปัณณวิชญ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
868716243
2016-05-12 00:00:00
เชิดชัย
160504517
เครื่องโน๊ตบุ๊ค ดับเอง ไม่สามารถทำงานได้...
ปญสา
กองกลาง
872452025
2016-05-04 00:00:00
เชิดชัย
160503516
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สุวรรณี
กองพัฒนานักศึกษา
2340
2016-05-03 00:00:00
กฤษฎา
160503515
เครื่องcomputerค้าง...
ธนศักดิ์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
861203734
2016-05-03 00:00:00
เชิดชัย
160502514
ติดตั้ง office 2010...
ณัฏภัสสร
กองบริหารงานบุคคล
2630
2016-05-02 00:00:00
กฤษฎา
160502513
ลงไมโครซอฟออฟฟิศ ไม่ได้ค่ะ ออฟฟิศที่ใช้งานอยู่มันขึ้นว่า product activation failed...
ฐาณิญา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2016-05-02 00:00:00
เชิดชัย
160427512
กู้ข้อมูลฮาดดิส...
พลกฤต
กองกลาง
2293
2016-04-27 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] 45 [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]