รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
160713554
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่...
ประจวบ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
862575905
2016-07-13 00:00:00
เชิดชัย
160708553
แก้ปัญหาไวรัส...
ฐิติพร
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
845373266
2016-07-08 00:00:00
เชิดชัย
160705552
ขอบัญชีผลิตภัณฑ์ไลเซ่นของ office 2013...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2016-07-05 00:00:00
เชิดชัย
160705551
โปรแกรม office ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถ save ข้อมูลได้ ...
รัญชิดา
กองบริหารงานบุคคล
2640
2016-07-05 00:00:00
เชิดชัย
160704550
ลง Office 2010...
นัฎสวัญจ์
สาขาวิชาการบัญชี
3614
2016-07-04 00:00:00
เชิดชัย
160701549
123456...
พัชรา
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1150
2016-07-01 00:00:00
160627548
ลงวินโดว์ใหม่...
อภิวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3413
2016-06-27 00:00:00
เชิดชัย
160624547
ลง windows ใหม่...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2651
2016-06-24 00:00:00
เชิดชัย
160623546
update office 2013 update windows 7...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
3613
2016-06-23 00:00:00
เชิดชัย
160623545
ลง windows 10...
เชิดศักดิ์
กองกลาง
815474644
2016-06-23 00:00:00
เชิดชัย
160622544
นำเครื่องไปลงโปรแกรมแล้วแต่ยังไม่ได้ลง Driver printer (เครื่อง ผศ.ดร. รวีประภา)...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2016-06-22 00:00:00
160620540
ต้องการลงโปรแกรม office 2013...
สุรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
868652129
2016-06-20 00:00:00
เชิดชัย
160620539
ติดไวรัส...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2016-06-20 00:00:00
160620538
ลงระบบปฏิบัติการ windows 10 และโปรแกรม Microsoft office...
ผไทเทพ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
874416699
2016-06-20 00:00:00
เชิดชัย
160620537
ระบบ E-document ร่งหนังสือแล้วส่งตรวจทาน/เสนอ ผอ.ลงนามไม่ได้ ผู้ดูแลระบบแจ้ง...
แก้วใจ
กองบริหารงานบุคคล
2640
2016-06-20 00:00:00
เชิดชัย
160616536
เครื่องแจ้งเตือนเป็นสีแดง เมื่อใช้ MS10 (เครื่องใช้ที่ 36-512)...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2016-06-16 00:00:00
เชิดชัย
160616535
ms 10 แจ้งเตือนสีแดง keybord กดเสียตำแหน่ง HJ ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2016-06-16 00:00:00
เชิดชัย
160614534
ไม่สามารถเปิดไฟล์และบันทึกข้อมูลได้ (ซึ่งแสดงสถานะซ่อมแซม)...
ระวิสุดา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2016-06-14 00:00:00
160614533
คอมพิวเตอร์เกิดอาการค้างจึงขอให้ลง windows 10, office 2010 และ anti-virus ลิขสิทธิ์ของมหาว...
ดริศ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
842893920
2016-06-14 00:00:00
เชิดชัย
160614532
เวลาย้ายไฟล์จาก folder หนึ่งไปยัง folder อื่น เครื่องจะบอกให้ coppy file ที่ละ file ไปยั...
สุรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
86
2016-06-14 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] 44 [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]